Huisregels

Denkt u hier aan?

Deze huisregels dienen voor de handhaving van een goede organisatie, waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen en wat de kwaliteit ten goede komt.

 • Bij ieder bezoek aan de praktijk dient u een geldig legitimatiebewijs en verzekeringspasje mee te nemen.
 • Wijzigingen in verzekering of adres dient u zo spoedig mogelijk aan de balieassistente door te geven.
 • U dient de tandarts goed te informeren over uw gezondheid en medicijngebruik. Dit is van groot belang om complicaties tijdens tandheelkundige behandeling en medicijngebruik te voorkomen. Bij uw eerste bezoek aan de praktijk of bij veranderingen ten aanzien van uw gezondheid en/of medicijngebruik dient u een ingevulde medische gezondheidsvragenlijst in te leveren. Deze gezondheidsvragenlijst is te verkrijgen op de praktijk of kan hier worden gedownload of online worden ingevuld en vervolgens worden uitgeprint.
 • Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u bij ieder bezoek aan de tandarts kenbaar te maken.
 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.
 • Wij verzoeken u tenminste 5 minuten voor de behandeling aanwezig te zijn.
 • Mocht u onverhoopt uw gemaakte afspraak niet kunnen nakomen dan verzoeken wij u om dit ruim van tevoren telefonisch aan ons door te geven.
 • Afspraken die niet worden nagekomen of niet tenminste 24 uur van tevoren worden geannuleerd worden in rekening gebracht.
 • Tenminste éénmaal per jaar dient u zelf een afspraak te maken voor een gebitscontrole.
 • Wij vragen u tijdens uw verblijf in de praktijk uw mobiele telefoon uit te schakelen, niet te roken en geen huisdieren mee te nemen.
 • Agressief gedrag wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Copyright ©2019: Tandartspraktijk Nanco Hendriks Boxmeer
Website gemaakt door: Digital Human & Fotografie: Gerno de Haas