Coronarichtlijn

Coronarichtlijn Tandartspraktijk Nanco Hendriks bv Boxmeer april 2020

Belangrijke informatie voor patiënten

Als mondzorgpraktijk volgen wij de leidraad Mondzorg Corona en de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken. We houden de adviezen van het RIVM nauwlettend in de gaten en handelen ernaar wanneer dat noodzakelijk is. Heeft u na het lezen van onze coronarichtlijn nog vragen neemt u dan contact op met de praktijk. Lees deze informatie goed voordat u de praktijk betreedt en houdt u aan de richtlijnen:

 • U mag niet behandeld worden voor reguliere mondzorg wanneer u besmet bent met corona.
 • U mag niet behandeld worden voor reguliere mondzorg wanneer u huisgenoten heeft met bewezen corona.
 • U mag niet behandeld worden voor reguliere mondzorg wanneer u in thuisisolatie zit.
 • U mag niet behandeld worden voor reguliere mondzorg wanneer u korter dan twee weken genezen bent van corona.
 • U mag niet behandeld worden voor reguliere mondzorg wanneer u last heeft van de volgende klachten: u bent verkouden, u heeft keelpijn, u moet niezen of hoesten of bent benauwd bij het ademen, u heeft koorts hoger of gelijk aan 38 graden Celsius.
 • U mag niet behandeld worden voor reguliere mondzorg wanneer een van uw gezinsleden last heeft van bovengenoemde klachten.
 • U mag niet behandeld worden voor reguliere mondzorg wanneer u korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt risicogebied voor corona bent geweest.
 • Kom alleen naar de praktijk voor mondzorg wanneer u goed gezond bent en u zich gezond voelt.
 • Voelt u zich niet goed of heeft u gezondheidsklachten maak dan een nieuwe afspraak.
 • Was uw handen regelmatig en grondig. Ook voordat u naar de praktijk komt en wanneer u weer thuis bent.
 • Nies of hoest in uw elleboog of gebruik papieren zakdoekjes en gooi die daarna weg.
 • Raak uw ogen, mond en neus zo min mogelijk aan.
 • Kom alleen naar de praktijk; tenzij telefonisch anders afgesproken.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst door uw handen onder de handsfree doseerpomp te houden. Wrijf de alcohol goed in uw handen tot deze weer nagenoeg droog aanvoelen.
 • Vermijd contact met uw mobiele telefoon nadat u uw handen heeft gedesinfecteerd.
 • Vermijd contact met deurkrukken, stoelen en andere oppervlakken.
 • Houd 1,5 meter afstand van andere personen.
 • Er worden geen handen gegeven.
 • Er mogen maximaal 4 patiënten in de wachtruimte verblijven. Zo nodig wacht u buiten of in de auto.
 • Kom op tijd maar niet meer dan 5 minuten te vroeg binnen.
 • Volg tijdens uw verblijf in de praktijk goed naar de instructies en aanwijzingen van het zorgpersoneel.
 • Het toilet is afgesloten.
 • Maak uw (vervolg-)afspraak bij voorkeur telefonisch.
 • Blijf niet langer in de praktijk dan strikt noodzakelijk.

Bij twijfel of u de praktijk kunt betreden neemt u dan telefonisch contact op met de praktijk.  Op het moment dat u de praktijk betreedt gaan wij ervan uit dat u op de hoogte bent van deze coronarichtlijn en dat u verklaart gezond te zijn.

Copyright ©2019: Tandartspraktijk Nanco Hendriks Boxmeer
Website gemaakt door: Digital Human & Fotografie: Gerno de Haas