Betalingen

Hoe werkt het financieel?

Factoring
De verwerking van de nota’s hebben wij aan factoringbureau Famed overgedragen. U ontvangt daarom uw nota van Famed. Voor een correcte administratie en facturatie ontvangt Famed uw gegevens van onze praktijk. Famed gaat hier, net als onze praktijk, uiterst zorgvuldig mee om. Famed is ISO 9001 en NEN 7510 gecertificeerd. Lees op de website van Famed meer over hun privacy, kwaliteit en informatiebeveiliging of raadpleeg hun privacy-beleid.

Wat betekent dit voor u?
U ontvangt een nota van Famed en ziet in één oogopslag hoe de nota is opgebouwd. Als uw zorgverzekeraar een gedeelte vergoedt, dan staat dit duidelijk op de nota. Hoeveel dit is, hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Het resterende bedrag betaalt u aan Famed. Staat er geen vergoeding op uw nota vermeld? Dan betaalt u het hele bedrag aan Famed. Daarna controleert u of u de nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding of recht op vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Ontvangst en betaling van uw nota
Famed ontvangt uw adresgegevens van onze praktijk. U ontvangt de nota van Famed dus op het adres dat bij onze administratie bekend is. U kunt de nota van Famed op verschillende manieren betalen, bijvoorbeeld met iDEAL, internetbankieren of met de aangehechte acceptgirokaart. Vermeld bij uw betaling altijd het notanummer (/betalingskenmerk). Famed hanteert een standaard betaaltermijn van 30 dagen. Heeft u net iets meer tijd nodig om de nota te betalen? Ga dan naar notavanfamed.nl of neem contact op met het Contact Center van Famed. Zo kunt u bijvoorbeeld ‘Uitstel van betaling’ of ‘Betaling in termijnen’ bij Famed aanvragen. Bekijk voor meer informatie ‘Vraag & antwoord´.

Lees hier de betalingsvoorwaarden van Famed:

Heeft u een nota van Famed ontvangen?
Dan gelden onderstaande betalingsvoorwaarden.

• Nota
• Voor het betalen van uw Nota hanteren wij een standaard betaaltermijn van 30 dagen. U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer NL97ABNA0627000800 ten name van Famed B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd uw notanummer (dit is de zestien cijferige code vermeld op uw nota).

• Herinnering
• Indien wij uw betaling niet binnen 30 dagen na de notadatum (deze datum wordt vermeld op uw nota) hebben ontvangen, sturen wij u een Herinnering. Deze herinnering dient opgevat te worden als een ‘ingebrekestelling’.

• Aanmaning
• Mochten wij uw betaling – na het ontvangen van de nota en de herinnering – nog niet hebben ontvangen, sturen wij u een Aanmaning. Wij bieden u graag nog een mogelijkheid om het notabedrag te voldoen. Dit bedrag dient u binnen 15 dagen nadat deze aanmaning bij u is bezorgd te voldoen. In de aanmaning maken wij u er op attent op dat bij het uitblijven van betaling het notabedrag wordt vermeerderd met incassokosten en wettelijke consumentenrente. Deze incassokosten worden conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten in rekening gebracht en bedragen minimaal € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. Meer informatie vindt u op rechtspraak.nl.

• Laatste aanmaning
• Blijft uw betaling – na het ontvangen van de nota, herinnering en aanmaning – alsnog uit, dan ontvangt u van ons een Laatste Aanmaning. Het openstaande notabedrag is nu vermeerderd met incassokosten en de wettelijke rente. Indien wij uw betaling niet binnen de gestelde betaaltermijn van de laatste aanmaning hebben ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt om uw nota over te dragen aan incassobureau Credios.

Copyright ©2019: Tandartspraktijk Nanco Hendriks Boxmeer
Website gemaakt door: Digital Human & Fotografie: Gerno de Haas